גישור עסקי

גישור - מפגש של אינטרסים

גישור הוא הליך חכם ליצור שותפויות עסקיות מכל הסוגים: הסכם שותפות, הסכם הקמת חברה, מיזוג,

השקעה בחברה ועוד.


הידע שנצבר אצלי כעורכת דין מסחרית, שנים רבות, לפני ותוך כדי העיסוק בגישור עסקי, מאפשר לי לערוך כל

הסכם מסחרי בדרך שמשלבת ופותרת את כל האינטרסים של הצדדים גם אם חלקם נראים כמנוגדים.


משא ומתן שמתנהל על בסיס "משלב" להבדיל ממשא ומתן "מנצח", יוצר תוצאה שפניה לעתיד המשך היחסים העסקיים. במקום שאינטרס אחד יבוא על חשבון האחר, המיקוד הוא ב"הגדלת העוגה" – מציאת דרך יצירתית לראות את התמונה הגדולה של היחסים, מגוון אפשרויות רחב ומציאת דרך להשביע רצון שני הצדדים.

 
כעורכת דין מסחרית עסקתי בקשת רחבה של נושאים משפטיים בתחום: הנפקות לבורסה, הסכמי מיזוג,

הסכמי שותפות, הסכמי השקעה בחברות, הקמת חברות וכיוצא באלה.


הבנה מסחרית, משפטית ומיומנות של ניהול משא ומתן פרודוקטיבי ונטרלי, מאפשר לי להשיג תוצאות משמעותיות בבניית יחסים עסקיים חכמים לטווח ארוך.