העשרה למטפלים

החקיקה החדשה להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה מחוללת שינוי מהותי באופן ניהול הליכי גירושין במדינת ישראל. מטרת החקיקה לעודד ניהול הליכי גירושין בדרכי שלום, לטובת כל בני המשפחה. 
מטרת הסדנה להעניק כלים אפקטיביים למטפלים (זוגיים, בוגרים וילדים) המלווים את מטופליהם במהלך

הליכי גירושין וסכסוכים משפחתיים אחרים. 
לשם כך, בסדנה יועבר ידע משפטי בסיסי וכלים המאפשרים לתמוך במטופלים בבחירת הדרך המשפטית הנכונה

להם רגשית המוצעת להם על ידי עורכי הדין.
כלים אלו נועדו אף לאפשר שיתוף פעולה מקצועי בין המטפלים לבין עורכי הדין והמגשרים העוסקים

בתחום המשפחה. 
 

הנושאים:

  • המהפכה בתחום המשמורת המשותפת והשפעתה על דמי המזונות.

  • האפשרויות לפתרונות ביניים משפטיים, הסדרים זמניים, הסכמי פרידה.

  • יצירתיות משפטית וקשת האפשרויות העומדות בפני מגשר עו"ד, בהתאמה למצבים רגשיים שונים.

  • חשיבותו של שיתוף פעולה מקצועי בין מטפלים לעורכי דין במהלך הליך הגירושין והדרכים המגוונות לקיום שיתוף פעולה שכזה.