שלושת האינטליגנציות

מאמצע שנות התשעים התערער מעמדה הבלעדי של האינטליגנציה השכלית (IQ) על ידי הגדרתה של ה"אינטליגנציה הרגשית" (EQ), כבעלת חשיבות גדולה בכישורי האדם.
 
מתחילת המאה העשרים, תחומי מדע שונים, כמו ביולוגיה, גנטיקה, פסיכולוגיה ופיזיקה, החלו לחקור ולמצוא הוכחות לקיומה של אינטליגנציה שלישית המכונה, עילאית או רוחנית. האינטליגנציה זו ייחודית לבני אנוש לעומת בעלי חיים מפותחים או מחשבים. היא זו האחראית על היכולת לקלוט משמעות, להחזיק באמונות ובערכים.

 

דנה זוהר וד"ר איאן מרשל, מחברם של הספר " אינטליגנציה רוחנית" (כתר, 2001), חקרו את האינטליגנציה הבסיסית לעומק ובין היתר הביאו מחקרים מדעיים התומכים בעצם קיומה והגדרתה של אינטליגנציה זו. לטענתם פיתוח וחיזוק האינטליגנציה היסודית מאפשרת לאדם להיות יצירתי, להחליף את הכללים ולשנות מצבים. היא מאפשרת לנו את המשמעות שאנו בוחרים לתת למצבי חיינו ומקנה לנו יכולת לקבל החלטות ולצאת לפעולות מתוך מצב רגשי חדש.


בשנים האחרונות הולכים ומתגלים מדי יום עוד ועוד הוכחות מדעיות לסנכרון שקיים בין מערכות שונות בגוף האדם הקובע למעשה את רמת האינטליגנציה הבסיסית. 
תחומי מחקר שונים, מוצאים קיומו של מקור גופני המווסת בין השכל לרגש ומקנה לאדם את הסגולות המיוחדות לו כבן אנוש. סגולות אלה קשורות ליכולת לחפש ולתת משמעות לחייו הפרטיים, החברתיים ולעצם היקום כולו.

ומה בין אינטליגנציה רוחנית לדת ?


ההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות בעולם המערבי דחקו את האוטוריטה של הדת אך הותירו חלל בלב רבים,

החיים מתוך פיצול, כאב ואבדן משמעות. אינטליגנציה בסיסית/רוחנית אינה קשורה לדת. דת קונבנציונאלית היא מערך כללים ואמונות שנכפה מבחוץ על ידי כתבי קודש ופרשנויות של "חכמי דת". 
אינטליגנציה בסיסית, לעומת זאת, היא היכולת הטבעית של האדם למצוא משמעות ולחוש באופן אינטואיטיבי את היקום וחוקיו, את האסור והמותר מבחינת מצפונו.

הממצאים המדעיים

בסוף המאה ה-20, נוירולגים באוניברסיטת קליפורניה, בתחום מחקר המח גילו את קיומה של ״נקודת אלוהים״ במוח האדם. מרכז זה ממוקם בין החיבורים העצביים באונות הצדעיות של המוח. בסריקות חשמליות שנערכו, נדלק האזור העצבי הזה בכל פעם שהנבדק נחשף לדיון בנושא רוחני או דתי. כמובן שהדבר אינו מוכיח אם אלוהים באמת קיים, אלא את היכולת לחוות חוויה טרנסנדנטית של התרוממות רוח והתבוננות ממעוף הציפור על המציאות כמובנת בכללותה.

עוד נמצא שבמצבים טרנסנדנטיים אלה, גלי המח נמדדים בתדר קבוע של 40 הרץ. תדר זה נמדד גם אצל אנשים שנמצאים במדיטציה עמוקה ומדווחים על שקט וחיבור יוצא דופן עם הרוח האנושית.