דיני משפחה

תחום המשפחה ונושא הגירושין במיוחד, הוא תחום משפטי רגיש מאד ועל כן כל טעות אף אם קטנה, יש בה כדי ליצור הרס רב.
דיני המשפחה עוסקים בקשת רחבה של ענפים משפטיים: הסכמי טרום נישואין, גירושין, צוואות וירושות, חלוקת נכסים משותפים והסכמים עסקיים בין בני משפחה;
למשרד מיומנות בשילוב בין תחום המשפחה עם התחום העסקי, לצורך ניהול חכם ומקצועי לגבי זכויות משותפות בחברות, שותפויות בנכסי מקרקעין ונכסים נוספים, הנמצאים בבעלות משותפת של בני זוג או בני משפחה אחרים;

כאשר מדובר ביחסים שנרקמים כמו הסכם טרום נישואין, חיים משותפים ללא נישואין, הסכם הורות משותפת, חשובה המיומנות של המשרד בניהול משא ומתן יצירתי ורגיש; 
עורכי הדין העוסקים רק בתחום המשפחה מתמחים בדרך כלל בייצוג בבית משפט ועל כן הם ממהרים לנקוט בהליכים משפטיים כדי להשיג יתרונות במסגרת מירוץ הסמכויות שבין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני.
גישה זו הממהרת להשיג יתרון דיוני בתוך משבר משפחתי יש בה לא פעם כדי להסלים את היחסים המשפחתיים ללא כל צורך. על אחת כמה וכמה ככל שמדובר בהורים לילדים משותפים;
על כן, נסיונו של המשרד בניהול משא ומתן בתחום המשפחה, ליווי צד להליכי גישור וניהול הליכי גישור, מנתבות לקוח נסער ופגוע בתחום המשפחה לשמור היטב על האינטרסים שלו מבלי לגרום לעצמו ולמשפחתו נזק בלתי הפיך.
המשרד מייצג צדדים גם בהליכים משפטיים בבית משפט כשהדבר הכרחי ומסייע בפגישות ההדברות טרום הגשת תביעות בתחום, בלשכות הסיוע שליד בתי המשפט, כפי שחוק גישור חובה בענייני משפחה מחייב;