גישור

שפת הגישור היא שפה חכמה, שמפנה אנרגיות לפתרונות מוסכמים במקום מאבק בין שני צדדים עם רצונות מנוגדים. שפה זו, הולכת ומשתרשת בחברה הישראלית כפתרון חכם וזול באופן משמעותי, של סכסוכים.

 
במדינות רבות בעולם לא ניתן להגיש תביעה משפטית ללא ניסיון הידברות רשמי.

בישראל כלל זה יושם כשלב הכרחי רק בתחום המשפחה.


הליך הגישור חוסך לצדדים הוצאות כבדות של ייצוג משפטי נפרד וחוסך להם זמן יקר הכרוך בניהול הליכים לפי לוח הזמנים של בתי המשפט. זהו הליך יעיל וקצר באופן משמעותי המתמקד בעיקרם של דברים ומייתר את הצורך לדון בטענות המועלות לצורך מניפולציה בלבד.

 

ההליך רגיש ואנושי יותר ומאפשר למנוע כוחניות מכאיבה. פגישות הגישור הנפרדות מאפשרות דיאלוג חופשי ואמיתי עם המגשר המסייע לכל משתתף להבין מה חשוב לו באמת.

במקום פשרה כואבת ישנה מגמה למצוא אינטרסים משותפים ולאפשר לכל צד להגשים את רצונו בנושאים החשובים לו במיוחד.

יתרה מכך, במהלך הגישור ניתן למצוא פתרונות לנושאים נוספים מעבר לסכסוך המסויים ולהגדיל את הסיכוי לגרום לכל צד להיות מרוצה מהפתרון שיבוא לידי ביטוי בהסכם הסופי.